top of page
Sharana Online Engelentarot Eenheid


Traditionele standpunten en methoden.
Spirituele organisaties.
Zoek mentoren en gelijkgestemde vrienden uit.

 

Eenheid


Aartsengel Sandalfon

Op dit moment is het werken met groepen een verrijking voor je. Je hebt deze kaart getrokken omdat het tijd is, dat je je vriendenkring gaat uitbreiden, of dat je je bij een groep aansluit. Misschien wil je bijvoorbeeld je laten inschrijven voor een cursus, of wil je je aansluiten bij een spirituele organisatie. Dit is ook een uitstekend moment om vriendschap te sluiten met nieuwe mensen, die integer zijn, duidelijke morele normen hebben, en die je kunnen ondersteunen. Ook is dit een moment om regels, grenzen en beperkte of beperkende uitgangspunten die een rol spelen in je huidige situatie (door jou of door anderen), onder de loep te nemen en te herzien, en te zorgen dat die eerlijk zijn voor alle betrokkenen. Hierdoor kunnen eerdere blokkades waardoor je je doel niet kon manifesteren, worden weggenomen.


 

Aanvullende betekenis van 'Eenheid'


Specialisten of mentoren. Het zoeken naar de zin van het leven. Geloof hebben in een groep. Scholen en spirituele instellingen.

Sandalfon is de aartsengel die de aardse gebeden in de hemel aflevert. Roep hem aan om je geloof te versterken, en je toewijding aan je dromen en je doelen.

bottom of page