top of page
Sharana Online Engelentarot De Keizer


Organisatie en logica.
Structuur en discipline.
Leiderschap.


De Keizer
 

Aartsengel Michaël

Het is nu belangrijk om meer logica, meer discipline en meer orde en regelmaat aan te kweken. Deze kaart geeft aan, dat je dromen weliswaar reëel en gezond zijn, maar dat ze wel leiding en organisatie nodig hebben, willen ze op de juiste manier gemanifesteerd kunnen worden. Maak een stappenplan voor hoe je verder wilt gaan, en houd de controle, vriendelijk maar met autoriteit, over hoe dat plan wordt uitgewerkt. Voel dat je in staat bent de leiderschapsrol op je te nemen in je carrière en bij projecten waar je mee bezig bent. Structuur, en orde en regelmaat zijn je bondgenoten als je van de voorbereidingsfase overgaat tot uitvoering van je plannen. Heb geloof in je eigen vermogen om een positief en diplomatiek leider te zijn. Zorg dat je je zaakjes organiseert, dan zul je veel effectiever zijn.


 

Aanvullende betekenis van 'De Keizer'


Het verlangen om succes te hebben. Stabiliteit. Wijze keuzes maken. Zekerheid. Overheidsinstanties. Wetshandhaving. Respect van anderen. Vaderschap.

Aartsengel Michaël is de engel van kracht en bescherming, die het levensdoel van eenieder kon overzien. Roep Michaël aan voor moed en kracht, nu er belangrijke en noodzakelijke veranderingen in je leven plaatsvinden. Hij kan je ook helpen de talenten van je linkerhersenhelft, je logica, te focussen op je projecten.

bottom of page