top of page

Bach Bloesem Remedies

Bach Bloesem Remedies Sharana Voerendaal Zuid Limburg

De Engelse dokter Edward Bach studeerde medicijnen in Birmingham en genoot zijn vervolgopleiding aan het Academisch Ziekenhuis van Londen, waar hij als chirurg aan verbonden was. Hij had een eigen dokterspraktijk in hartje Londen. Als bacterioloog en patholoog deed hij in zijn eigen laboratorium fundamenteel onderzoek naar vaccins. Nadat hij in elkaar zakte en er een tumor bij hem werd verwijderd, nam hij zich voor de rest van zijn leven te wijden aan een nieuw stelsel met geneesmiddelen die volgens hem absoluut in de natuur te vinden moesten zijn. 

Hij werd zo de ontdekker en grondlegger van een zeer verfijnde therapievorm in de Natuurgeneeskunde, waarbij gebruik wordt gemaakt van bloesems van wilde planten, kruiden en bomen, bekend als Bach Bloesem Remedies.

Door zijn jarenlange ervaring als arts viel het hem op, dat mensen met dezelfde persoonlijkheden dezelfde emotionele problemen en kenmerken vertoonden, die later vergezeld gingen van bepaalde klachten en ziektepatronen. Hij ontdekte dat emoties die uit balans zijn en negatieve gemoedstoestanden, ons lichaam op een negatieve wijze beïnvloeden en op lange termijn zelfs verschillende ziektes kunnen veroorzaken. Vanuit zijn passie voor de natuur heeft hij een therapie ontwikkeld, waarbij de natuurlijke subtiele levensenergieën van de bloesems opgevangen en opgeslagen worden in het water, waarvan Bach Bloesem Remedies worden gemaakt. Deze worden in de vorm van druppels voor het herstel van de balans toegediend.

Wat doet Bach Bloesem therapie?
Elke ziekte die het lichaam toont, werd al veel eerder in de
 geest en het aura zichtbaar dan dat het lichaam het uiteindelijk laat zien. De Bach Bloesem remedies werken op dit niveau, waardoor je voorkomt dat de ziekte het fysieke lichaam bereikt. Je pakt de oorzaak aan.

Bach remedies zorgen ervoor dat de negatieve gemoedstoestand en emotionele disbalans worden getransformeerd, zodat ziektes geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het oorspronkelijke evenwicht kan dan weer worden hersteld, zodat onze natuurlijke levenskracht onbelemmerd kan blijven stromen.

Hoe beïnvloeden trillingsfrequenties onze vitaliteit?

Alles om ons heen is energie. Energie is een trilling; alles heeft een eigen unieke frequentie.
Ziektes, negatieve emoties en gemoedstoestanden vertonen lage(re) trillingsfrequenties. 
Vitaliteit, positieve emoties en gemoedstoestanden, vertonen juist hoge(re) trillingsfrequenties.
Alle Bloesem Remedies bevatten hoge trillingsfrequenties! Als wij een negatieve emotie ervaren of ziek zijn, wordt ons trillingsfrequentie verlaagd, maar als wij de hogere trillingsfrequentie aangeboden krijgen (bijvoorbeeld in de vorm van Bloesem Remedies) dan wordt ons trillingsgetal geleidelijk aan verhoogd, zodat negatieve gemoedstoestanden en emoties worden omgezet in positieve.
Zo wordt de balans wordt weer hersteld. Bloesem Remedies helpen zodoende het emotionele systeem haar oorspronkelijke gezonde trilling weer te herinneren en op te pakken.

Welke emoties en gemoedstoestanden wijzen op een verstoorde balans?

Voorbeelden van uit balans geraakte emoties en gemoedstoestanden die door de Bach Bloesem Therapie verholpen kunnen worden zijn: verdriet, eenzaamheid, angst, paniek, onzekerheid, perfectionisme, piekeren, (over)bezorgdheid, doodsangst, examenvrees, perfectionisme, piekeren, iets niet los kunnen laten, shock, schuldgevoelens, twijfelen, niet kunnen vergeven etc.
Er zijn wel 38 verschillende planten die gebruikt worden in de Bach Bloesem therapie, waarbij iedere bloesemremedie overeenkomt met een gemoedstoestand of een emotie die uit evenwicht is.
Vaak heeft een combinatie van meerdere remedies de voorkeur.

Bach bloesem is 100% veilig en geeft geen bijwerkingen.

Het Bach bloesem extract is volledig natuurlijk en kan zowel door kinderen als door volwassenen en zelfs dieren met veel succes worden gebruikt. Het is totaal veilig en onschadelijk. Er is geen enkele bijwerking, je kan ze niet overdoseren en ze werken niet verslavend. Ze kunnen gebruikt worden in combinatie met alle andere medicatie of behandelingsvormen, inclusief homeopathie, zonder de werking hiervan te belemmeren.

“Gezondheid hangt af van het in harmonie zijn met onze ziel.”

– Edward Bach –

Bach Bloesem Remedies Sharana Voerendaal Zuid Limburg

Bach bloesem soorten

Dr. Bach heeft 38 verschillende soorten Bach bloesem ontdekt. Iedere Bach bloesem werkt op een specifieke emotie of gemoedstoestand.

De Bach bloesems worden ingedeeld in 7 verschillende groepen. Iedere groep bevat een aantal Bach bloesems.

Groep 1 : angst

Rock Rose : hevige angst, paniek, fobieën, nachtmerries, crisissituatie, diep radeloos, verstijfd van schrik

Mimulus : angst voor bekende zaken, verlegenheid, bang om te schrikken, kan slecht tegen agressie en ruzie, HSP, examenvrees

Cherry Plum : angst voor controleverlies, vertwijfeling, wanhoop, tandenknarsen, nagelbijten, bedplassen

Aspen : angst zonder bekende oorzaak, schrikken zonder aanwijsbare reden, emoties die zich uiten tijdens het slapen

Red Chestnut : angst en bezorgdheid voor anderen (rampscenario's)

Groep 2 : onzekerheid

Cerato : twijfel aan eigen oordeel, onzekerheid, onzelfstandig, ik kan het niet

Scleranthus : niet kunnen beslissen, onzekerheid, wisselend humeur, snel van de leg door invloed van buiten, wagenziek, zeeziek, luchtziek

Gentian : ontmoedigd zijn, twijfelen, zwartkijken na trauma, pessimistisch van nature, somber

Gorse : de hoop opgegeven hebben, opgeven zelf nog iets te doen, passief wachten op emotionele hulp van buitenaf

Hornbeam : maandagmorgen gevoel, geen enthousiasme, geen focus, emotionele vermoeidheid en overbelasting

Wild Oat : twijfelen aan het te kiezen pad in het leven, rusteloosheid, wel ambitie maar niet kunnen kiezen wat, geen duidelijk doel, vage klachten zonder diagnose

 

Groep 3 : onvoldoende interesse in het hier en nu

Clematis : dromerig, zweverig, afwezig, droomtoestand, dagdromen, geen focus op het hier en nu, daardoor soms ongelukjes

Honeysuckle : heimwee naar plaats of tijd in het verleden, meer in het verleden leven dan in het heden, vroeger was alles beter

Wild Rose : apathie, zonder motivatie, doelloos tijd uitzitten, opgeven, geen levenszin meer, zo moe

Olive : lichamelijke en/of geestelijke uitputting, helemaal op, ik kan niet meer, wil alleen nog maar slapen

White Chestnut : piekeren, denken niet stil kunnen zetten,  chronische spanningshoofdpijn, discussies en gesprekken voeren in je hoofd, malen malen malen, moe van het continue denken

Mustard : donkere wolken zonder aanwijsbare reden, innerlijke leegte, extreem somber, ik ben zo verdrietig maar ik weet niet waarom

Chestnut Bud : niet leren uit vroegere ervaringen, concentratiestoornissen, migraine, slecht geheugen, geen focus

Groep 4 : eenzaamheid

Waterviolet : trots, afstandelijk, gereserveerd, geïsoleerd, uit de hoogte of verwaand, hierdoor eenzaam

Impatiens : ongeduld, darmen, verkrampte schouders, HSP, gevoelig voor prikkels, chaotisch

Heather : praatziek, hypochonder, egocentrisch, kan moeilijk alleen zijn, heeft publiek nodig

 

Groep 5 : overgevoeligheid voor invloeden van anderen

Agrimony : geforceerd vrolijk, zich verbergen achter een vrolijk masker, geheime zorgen, emoties die zich uiten tijdens het slapen

Centaury : geen “nee” kunnen zeggen, pleasen, makkelijk beïnvloedbaar, met alle winden meewaaien, bedplassen

Walnut : veranderingen, verhuizing, scheiding, nieuwe baan, nieuwe school/klas, verbreken van banden die niet meer dienen, emotionele doorbraak wordt ondersteund

Holly : haat, woede, afgunst, jaloezie, achterdocht, zelfbeheersing verliezen

Groep 6 : moedeloosheid en wanhoop

Larch : te weinig zelfvertrouwen, faalangst, langdurig en overmatig examenvrees, ik kan het niet

Pine : schuldgevoel, zelfverwijt, ontevreden, slecht geweten, wil of kan niets (hulp, vriendelijkheid, compliment, kado) aannemen

Elm : zich overstelpt voelen door verantwoordelijkheden, overbelast en/of uitgeput doordat er teveel wordt gevraagd, alles alleen willen oplossen, kortdurend geheugenverlies, 

Sweet Chestnut : diep verdriet, radeloos, wanhopig zonder uitzicht, rock bottom

Star of Bethlehem : verdriet, trauma, troostend na schok (lichamelijk en geestelijk), in een schokkende emotie blijven hangen, misselijk en/of duizelig na fysiek trauma

Willow : wrok, verbittering, zelfmedelijden, klagen, haat, jaloezie, afgunst, kwaadheid die alles van binnen verteert, het eeuwige slachtoffer van 'het lot'

Oak : blijven doorzetten, vechters, niet toegeven aan vermoeidheid, overwerkt of burn-out door overmatig plichtsgevoel, roofbouw, ik doe het wel voor je

Crab Apple : dwangmatig, onrein gevoel, perfectionist, kan niet tegen chaos

Groep 7 : overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Chicory : geven om te ontvangen, claimen, snel gekwetst, bezitterig, zelfmedelijden, angst om alleen te zijn

Vervain : overdreven prestatiedrang, nooit goed genoeg, idealisme, perfectionist, innerlijke spanning en onrust omdat er altijd wat moet gebeuren

Vine : domineren, vastbesloten, leiders, overheersend, autoritair, star, streng, niet empatisch

Beech : kritisch, onverdraagzaam, veroordelen, overal op mopperen, zwarte, sarcastische humor

Rock Water : starre regels, intolerant, fanatiek, eigen dunk, hoge idealen

Inname Bach bloesem

Dosering: 4x (tot 6x) per dag 4 druppels.

Gebruik: direct onder de tong druppelen of in een beetje water druppelen en drinken.

Meer druppels per keer kan geen kwaad maar heeft geen zin.

Voor een snellere werking eventueel de frequentie opvoeren tot 6x per dag.

Aanbevolen kuur is minimaal 3 flesjes aaneengesloten gebruiken.

 

Persoonlijke samenstelling voor emotionele, psychische of lichamelijke klachten. Op basis van een (evt. telefonisch) consult. Alleen op afspraak.

Prijs

Bachbloesemtherapie consult 30min: €33,- (incl. meting met Biotensor).

Bachbloesem inhoud 30ml.

1 flesje:      €22,-

2 flesjes:    €40,-

3 flesjes:    €55,-

 

Herhaalflesje: € 20 (wanneer de samenstelling niet veranderd hoeft te worden).

Behandelingen kunnen ook op locatie gegeven worden.

Dit is mogelijk indien de auto voor de deur geparkeerd kan worden.

De toeslag hiervoor bedraagt voor deze plaatsen 15 euro:

Benzenrade, Heerlen, Heerlerbaan, Heerlerheide, Heksenberg, Hoensbroek, Huls, Hulsberg, Imstenrade, Kathagen, Klimmen,
Kunrade, Mariarade, Mingersberg, Molenberg, Nuth, Parkstad, Ransdaal, Schaesberg, Schin op Geul, Swier, Terworm, Treebeek,
Trintelen, Ubachsberg, Valkenburg, Voerendaal, Vrank, Walem, Welten, Wijnandsrade en Winthagen.

De toeslag hiervoor bedraagt voor deze plaatsen 25 euro:
Aalbeek, Abdissenbosch, Baaks-Sweijer, Baneheide, Bleijerheide, Bocholtz, Brunssum, Chevremont, Eygelshoven, Eys, Gulpen, Heilust,
Kaalheide, Kaffeberg, Kerkrade, Landgraaf, Locht, Merkelbeek, Nijswiller, Oirsbeek, Rimburg, Rumpen, Scheulder, Schimmert, Schinnen,
​Sibbe, Simpelveld, Spaubeek, Thull, Wahlwiller, Waubach, Wijlre, Wittem en Zandberg.

Zijn er meerdere personen op dezelfde locatie aanwezig die behandeld worden dan wordt de toeslag slechts eenmaal berekend.

bottom of page