top of page

PERSOONLIJKE GEGEVENS


Privacy wet, ingaande 25 mei 2018
(zie ook bedrijven en overheden)


Vanwege de privacy wet persoonsgegevens hebben wij van u toestemming nodig om u persoonsgegevens te mogen gebruiken voor o.a.:
e-mail, het informeren over bestellingen, aanbiedingen, nieuwsbrief en social media.
Merendeels zal het gaan om de correspondentie via e-mail, te denken aan, aanmelden voor behandelingen of opleidingen en bestellingen via de webshop.

De gegevens die u aan ons geeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Sharana verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor bijv. de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Door onderstaand formulier in te vullen gaat u akkoord met de privacy wet.

bottom of page