top of page

Richtlijnen en gedragscode voor Reiki-opleidingen en behandelingen volgens het Reiki Usui-System of Natural Healing

Sharana & Reiki Vereniging Cirkel / mei 2018


Reiki is doen. Behalve de inwijdingen en de praktische en theoretische oefeningen, is ervaren een belangrijk onderdeel van een goede Reikicursus. In deze richtlijnen wordt uitgegaan van het systeem van Mikao Usui dat op westerse wijze is ingevuld.

Onderaan dit document vindt u als bijlage de literatuurlijst voor de Reiki opleidingen.

Het doel van de Reiki 1 cursus is te weten en te ervaren wat Reiki is en om jezelf en anderen te kunnen behandelen.
Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen.
Wat ontvang je en wat zijn de leerdoelen:
- Cursusmap met de te behandelen lesstof. (Incl. foto van Mikao Usui)
- Geschiedenis van Reiki
- Wat is Reiki en hoe werkt het?
- De 5 Reiki principes
- De vier 1e graad initiaties inclusief uitleg
- Zelfbehandeling, uitleg handposities inclusief ervaren
- Reiki behandeling en uitleg (o.a. behandelduur, handposities, waarden & normen, integriteit)
- Leerling ontvangt behandeling
- Leerling dient alle bijeenkomsten aanwezig te zijn
- 4 weken zelfbehandeling oefenen, daarna evalueren tijdens terugkomdagen (minimaal vier)

Tussen de cursus Reiki 1 en Reiki 2 zit minimaal 3 maanden zodat de leerling de tijd heeft vertrouwd te raken met Reiki en om te wennen aan de Reiki energie.

Reiki 2 cursus
Het doel van de Reiki 2 cursus is uitbreiding van de Reiki capaciteiten van de leerling,
waaronder ook het geven van Reiki op afstand.
Wat ontvang je en wat zijn de leerdoelen:
- Cursusmap met de te behandelen lesstof.
- Wat is Reiki 2 ?
- De 3 Reikisymbolen eigen maken (uitleg werking en toepassingen)
- Afstandsbehandeling uitleg (specifieke aandacht voor intentie en integriteit)
- Fysieke behandeling met symbolen incl. uitleg
- 2 e graad initiatie inclusief uitleg
- Behandeling op afstand sturen. Fysiek, emotioneel en mentaal niveau
- Minimaal 8 uur (fysiek aanwezig)

Tussen de cursus Reiki 2 en Reiki Master (3 a & b) zit minimaal 6 maanden tot een jaar, afhankelijk van de groei.
De Reiki leerling integreert in het dagelijkse leven; een periode van persoonlijke ontwikkeling, waarbij de leerling zich verder verdiept in de Reiki behandelingen. Dit wordt mede gestimuleerd door het aanbieden van gratis terugkom dagen (minimaal vier).


Reiki 3A & 3B Wat ontvang je en wat zijn de leerdoelen:

Reiki 3a cursus

Met de Reiki 3a cursus (innerlijke Master) wordt de Reiki-opleiding van de leerling afgerond.
De Reiki 3a cursus wordt inhoudelijk afgestemd op hetgeen de leerling ter afronding nog nodig heeft en is dus puur maatwerk. Deze cursus bestaat uit minimaal 2 dagdelen en minimaal 3 maandelijkse terugkom dagen (maatwerk).
Doel van de Reiki 3a cursus is afronding van de opleiding als Reikibehandelaar en het versterken van de Reiki energie.
- Mastersymbool (uitleg, werking, toepassing, eigen maken)
- 3 e graad initiatie, inclusief uitleg en ervaren
- Behandeling op alle niveaus; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel 

Tussen de cursus Reiki Master (3 a & b) zit minimaal 2 maanden, afhankelijk van de groei.

Reiki 3b cursus
Met de Reiki 3b cursus leert de leerling zelf Reiki cursussen te geven.
Een persoonlijk traject van Reiki- behandelaar naar Reiki-leraar.
Deze cursus bestaat uit minimaal 2 dagdelen en minimaal 6- maandelijkse terugkom dagen (maatwerk).

- Informatie over en oefenen met inwijden inclusief inwijdingssymbolen
- Informatie over en oefenen met het geven van een cursus
- Kennis over Reiki, o.a. praktijkervaringen, boeken en meer…
- Uitleg en tips over eventueel ondernemerschap en gebruik van social media.

 

Gedragscode

In deze gedragscode staan de richtlijnen waarbinnen leden van Vereniging Cirkel al hun Reiki-activiteiten verrichten.
De leden van Vereniging Cirkel verbinden zich bij lidmaatschap aan onderstaande code.
RESPECT en ZUIVERHEID zijn de basiselementen voor Sharana.
1. Ik respecteer de Reikiprincipes en in mijn werk als Reikimaster/behandelaar staat het belang van de cliënt centraal.
2. Ik ga integer om met mijn cliënten/cursisten.
3. Alles wat tussen mij en mijn cliënten besproken wordt, blijft vertrouwelijk.
4. Ik zal geen handelingen verrichten of behandelingen geven die, op welke manier dan ook, schadelijk kunnen zijn voor mijn cliënten. Tijdens het werken met cliënten/cursisten onthoud ik mij van alcohol en drugs.
5. Ik beperk mij tot mijn mogelijkheden als Reikimaster/behandelaar en stel geen diagnose. Ik zal een cliënt nooit adviseren een medische behandeling af te breken.
6. Mijn uitgangspunt is dat de cliënt zich op zijn/haar gemak voelt. Ik zorg voor een hygiënische en aangename behandel/cursusruimte.
7. Ik heb respect voor iedereen en maak geen onderscheid in leeftijd, ras, religie, cultuur, geslacht of fysieke gesteldheid.
8. Bij aanvang van behandeling van een nieuwe cliënt, maak ik een behandelplan.
9. Bij het geven van cursussen ben ik transparant over mijn wijze van lesgeven en mijn manier van overdracht van de zuivere Reikitraditie.
10. Te allen tijde ben ik me ervan bewust dat ik:
a. persoonlijk verantwoordelijk ben voor mijn handelen als Reikibehandelaar;
b. het Reiki Usui System of Natural Healing naar eer en geweten hanteer en onderwijs;
c. de goede naam van Reiki, zijn beoefenaars en Vereniging Cirkel geen schade zal toebrengen.
11. Vereniging Cirkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het handelen van haar leden.


 

Literatuurlijst

Literatuurlijst voor de Reiki opleiding

Er zijn vele boeken over Reiki te vinden. In een deel ervan staat nog de inmiddels achterhaalde geschiedenis over Mikao Usui.
Ook is er veel informatie op internet te vinden. Wees kritisch, bekijk de bronnen en de actualiteit. Het is handig van meerdere schrijvers iets te lezen of meerdere bronnen te gebruiken. Kies voor je leerlingen een lijst van boeken waar jij je in kan vinden. Hieronder volgt een lijst met mogelijke titels. De genoemde boeken zijn overigens niet per definitie gekoppeld aan de vermelde Reikigraad.

 

Reiki 1

- Reikiverhalen Arie Luijerink

- Het Reiki Groeiboekje Arie Luijerink
- Dit is Reiki Frank Arjava Petter
- De Reikigids Sunny Nederlof/Bas Buis

- Het Reiki Vuur Frank Arjava Petter
- Het Grote Reiki Handboek Walter Lübeck

Reiki 2
- Reiki, de tweede graad Eckart Warnecke
- De mooiste Reiki-technieken Lübeck/Petter
- Reiki, de tweede graad Arie Luijerink
- Reiki-leefregels Arie Luijerink
- Reiki, de weg van het hart
- Het ABC van Reiki Els Valkenburg
- Alles over Reiki Pamela Miles
- De kern van Reiki Diana Stein

 

Reiki 3a/3b
- Reiki, de weg naar Masterschap Arie Luijerink
- Een Heldere Kijk op Reiki Frank Arjava Petter
- Het oorspronkelijke Reiki Handboek van Dr. Mikao Usui Frank Arjava Petter
- De Reiki-Technieken van Dr.Hayashi Frank Arjava Petter
- Het Reiki Kompendium Lübeck/Petter/Rand
- Het Grote Boek Der Reiki Symbolen Lübeck/Hosak

bottom of page