top of page
Energetische Stoel Urim-code Bron-code Sharana Zuid Limburg

Energetische Stoelen

De Urim-Code

De Urim-Code; een Energetische Stoel met een matrix van “Levend Licht”. Steeds meer mensen weten dat in ons een intelligent bewustzijn werkzaam is met een onbeperkt vermogen. Dit bewustzijn zorgt voor ons. Het is helend van aard. De Lichtmatrix van de Urim-Code, een matrix van Levend Licht,
bewerkstelligt dat dit bewustzijn veel beter kan functioneren en weer de verbinding kan maken met je goddelijke blauwdruk, de plek waar je volledig HEEL en in EENHEID bent.

Je kunt in de Urim-Code met volledige aandacht dit intelligente bewustzijn
specifieke opdrachten geven. Hierdoor kan op een moeiteloze manier genezing en
herstel plaatsvinden door het reorganiserend vermogen van de cellen en de nieuwe genen die worden aangemaakt. Dan weten we weer wie we zijn; waarlijke scheppers.
In een gezond lichaam communiceren de cellen met elkaar, ziekte is een verstoring in de communicatie tussen de cellen. De oorzaak ligt vaak in diepgaande stress-ervaringen, oude trauma’s, belastende bewuste en onbewuste gedachtepatronen en gevoelens, kortom overtuigingen en herinneringen die ons geen goed doen. De energetisch werkende stoel, Urim-Code, kan gezien worden als een unieke nieuwe methode voor zelfheling en is een gift voor deze tijd.
Het is geen ding maar een pulserend Wezen van Levend Licht. Voedt het Lichtwezen met jouw intenties… en dromen worden waar.

“Het getal is alles, de basis van elke schepping” verklaarden de leraren vroeger al in de school van Pythagoras. Getallenmystiek kennen we uit oude hoogstaande culturen. Getalsymboliek: de sleutel tot een transformerend proces.

De werking van de Energetische Stoel is gebaseerd op frequentietechnieken die het
celhelend vermogen stimuleren op meerdere manieren. De Licht-matrix van de
Urim-Code stemt zich volledig af op het energieveld van de persoon die hem gebruikt!
Je krijgt dat aan energie, wat je op dat moment nodig hebt en aankan.
De Urim-Code heeft invloed op de lichtkracht van het elektromagnetisch lichaam (de aura),
op alle energiebanen, op de nadi’s, de meridianen, organen, de trillingsfrequenties van het
lichaam en de communicatie van alle cellen! Dit is meetbaar en vaak ook voelbaar!
De Licht-matrix, signaleert de aanwezige onbalans en werkt daarop in. De meeste mensen merken dit direct, al heeft iedereen zijn eigen unieke beleving. Soms meteen al bij het eerste gebruik van de stoel, soms later. Geen enkele ervaring is hetzelfde. Reacties kunnen soms even heftig zijn, maar verdwijnen meestal na 10 minuten. Soms voel je weinig tot niets, ook dit is mogelijk. Het werken op de verfijnde lichaamsenergieën en energiebanen is niet voor iedereen voelbaar. Vergeet nooit… Wij zijn oneindig bewustzijn, oneindige liefde, al het andere is een aangenomen illusie en mag verwijderd worden. Bewuste aansturing. In de Urim-Code stromen de energieën zowel van onder naar boven alsook van boven naar beneden. Wanneer deze beide stromen weer volledig op elkaar aangesloten zijn met het hart als middelpunt worden de chakra’s volledig geactiveerd. Dan maak je psychisch, fysiek, energetisch en spiritueel grote sprongen.


Fysieke werking:
- Het neutraliseren van negatieve gevoelens en gedachten.
- Het ontnemen van stress, onrust, depressies en slapeloosheid.
- Het reduceren / neutraliseren van geopatische belasting.
- Spierontspanning en diepe ontspanning van het totale systeem.
- Zelfhelend vermogen kan geactiveerd worden.

 

Energetisch:
- Diepgaande energetische reiniging, energiebanen (meridianen) worden schoon gemaakt.
- Ka-kanalen worden geactiveerd, dit zijn de hoger-dimensionale energiestromen in het etherische
lichaam, die dienen als galactische verlengstukken van het systeem van meridianen in het lichaam.
Zij stemmen het lichaam af op het Christusbewustzijn
- Een verbeterde doorstroming van energie door het gehele lichaam en meer gronding.
- Trillingsfrequentie gaat omhoog.
- Verwijdering van negatieve energetische codes, implantaten & entiteiten.

 

Spiritueel:
- Het stimuleren van geestelijke en spirituele groei.
- Een krachtige liefdevolle verbinding met Moeder Aarde; de goddelijke
Moeder & het Hart van de Kosmos ervaren.
- Het ervaren van de 9 dimensies, de schatkamer van de geest, waardoor nieuwe verbindingen en een ander bewustzijn ontstaat.
- Reizen in tijd en ruimte.
- Inzichten ontvangen.
- Weer in verbinding staan met je Goddelijke Blauwdruk.

 

Lichamelijke aandoeningen

De lijst met lichamelijke aandoeningen waarbij de Urim-Code ingezet kan worden is groot. Resultaten worden gemeld bij chronische moeheid, rugklachten,
blokkades van energieën, balanceren van weefsel bij oude littekens,
wegvloeien van spanningen, slapeloosheid, reuma en hoofdpijnen, pijnklachten enz.
Natuurlijk is een genezingsproces ook afhankelijk van andere factoren: goede voeding, een positieve geesteshouding, vertrouwen in je zelfgenezend vermogen, opbouwende gedachten, voldoende ontspanning. De Urim-Code gaat een “samenwerking” aan met de gebruiker, met zijn vibratiepatronen op zowel lichamelijk, geestelijk als spiritueel niveau.
Genezing kan nooit gegarandeerd worden maar de resultaten zijn wel heel bijzonder te noemen en steeds meer therapeuten maar ook mensen thuis ervaren de werking van de Urim-Code met veel succes en enthousiasme.
Therapeuten geven aan dat hun behandelingen veel dieper inwerken en dat ze
minder consulten nodig hebben met meer resultaat.


De Bron-Code

De Bron-Code is ontworpen om specifieke programma’s, herinneringen en conditioneringen te wissen die je vasthouden in een verkeerde realiteit omtrent wie je werkelijk bent. Deze werkelijkheden, die in feite zelfontworpen of aangenomen illusies zijn, lijken heel echt en kunnen erg belastend werken op je totale zijn. De Bron-code is alleen verkrijgbaar inclusief workshop/opleiding waarbij je in korte tijd leert te werken tot op cel en zielniveau teneinde deze belastende conditioneringen uit het systeem te verwijderen.

De Bron-Code kent vijf programma’s die op diep niveau werken:

Programma 1 zorgt ervoor dat belastende herinneringen worden gewist, die je mee hebt genomen uit andere ervaringen (je kunt dit vorige levens noemen of ervaringen die in de parallelle werelden plaats vinden).

Programma 2 zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen van je ouders en de familiepatronen via genetische coderingen en overgeërfde conditioneringen.

Programma 3 zorgt ervoor dat belastende ervaringen en herinneringen worden gewist, die komen uit beladen situaties in dit leven.

Programma 4 zorgt ervoor dat de aardse opdracht weer volledig in harmonie komt met je zielenopdracht.

Programma 5 zorgt ervoor dat de trillingsfrequentie van het hart omhoog gaat en wordt afgestemd en geijkt op de huidige frequentie van de Aarde en de 5de dimensie. Leven vanuit je hart.

De getalsymbolieken van de Bron-Code in combinatie met de kristallen in de armleuningen hebben een harmoniserende en vitaliserende werking op de chakra’s, de organen, de meridianen en het endocriene stelsel.

De Matrix van de Bron-Code kan doordringen tot in de verste hoeken van het bewustzijn en het onderbewustzijn en daardoor kan fysieke en psychische belasting tot op cel- en zielsniveau worden aangepakt.

Onder leiding en sturing van de therapeut zet de Bron-Code het fysieke systeem en de etherische lichamen (de aura) aan tot het direct lozen van afvalstoffen en emotionele ballast. Ook worden belastende herinneringen uit het verleden of parallelle levens (het zogenaamde karma) getransmuteerd.

De Bron-Code transmuteert en transformeert de belastende substanties die de ruimtes vullen tussen de elektronen van het lichaam en de fijne stoffelijke energieën van de aura,, waardoor we niet op onze eigen ‘trilling’ resoneren. In een gezond lichaam vibreren de elektronen en atomen met een bepaalde lichtkracht en snelheid. Wanneer dit vertraagd wordt door verkeerde energieën en/of gevoelens ontstaat disharmonie en ziekte.

Chakra's en Dimensies

De chakra's vervullen een belangrijke rol in het in evenwicht houden van onze fysieke en psychische gezondheid. Je kunt ze zien als bewustzijnswielen, geconcentreerde energievormen en verbindingspunten in het lichaam. 

Chakra 1: het basis chakra
Basisvertrouwen, stevigheid en onafhankelijkheid.
Je veilig, krachtig, gekoesterd en gedragen voelen, verbinding met de aarde.
Chakra 2: het sacraal chakra
Je creatieve en scheppende vermogens en seksualiteit.
Dingen in de wereld zetten, belangrijk bij nieuwe projecten en aspecten.
Chakra 3: het zonnevlecht chakra (solar plexus)

Beïnvloedt je gezondheid, persoonlijkheid, begeertes en loutering, emoties, zelfdiscipline.
Chakra 4: het hart chakra 
Het distributiecentrum voor alle levensenergieëen, het middelpunt tussen de 3 lagere en de 3 hogere chakra's.
Draagt de Goddelijke blauwdruk in zich, degene die je werkelijk bent en hoe alles mag zijn vanuit jouw zuivere intenties en scheppingen. Volledige harmonie, in beweging met de flow.
Leven in het moment, genieten, het beste maken van elk moment, mededogen, humor, luchthartigheid, intuïtief weten.
Chakra 5: het keel chakra

Communicatie, zowel naar buiten als met je innerlijke wijsheid/hogere zelf.
Zelfexpressie, hoe druk je jezelf uit, wat laat je zien van jezelf.
Chakra 6: het 3e oog chakra
Inzicht krijgen in zaken, helderheid, vi9sie, waarheid en inzicht.
Opbouwend denken, intuïtie, ontwikkeling en werking van de 5 zintuigen en de harmonisatie van ons zenuwstelsel.
Chakra 7: Het kruin chakra
Geleid worden door zuivere inspiratie, verruiming van bewustzijn.
Het is van belang dat dit chakra in verbinding wordt gebracht met de aarde zodat de inspiratie kan land
en.

De 1e di
mensie
Het beginpunt van alle aardse verschijningsvormen.
Zorgt voor een goede gronding van alles wat hier op aarde leeft.
De 1e dimensie heeft een sterke verbinding met het basis chakra.
Als je een goede verbinding hebt met de 1e dimensie, voel je je krachtig, gekoesterd en gedragen.
De 2e dimensie

De verbinding met de natuur, de intelligenties en frequenties van kristallen, mineralen, microben, virussen, de elementen, de elementalen etc.
De 2e dimensie bevat een enorme schat aan informatie, het is de wereld van de alchemie.
Dit rijk biedt vele mogelijkheden tot genezing en bepaalt in grote mate onze gezondheid.
Het 2e chakra hoort bij de 2e dimensie.
De 3e dimensie
De 3e dimensie is het niveau van de lineaire ruimte, verleden-heden-toekomst, onze waarnemingen, tijdsbesef en de vijf zintuigen.
Al het leven op aarde en hun relaties.
In de 3e dimensie hebben onze schaduwplekken nog een diepe invloed op onze gezondheid en welzijn. Dit mogen we nu steeds meer gaan loslaten.
Het 3e chakra hoort zowel bij de 3e dimensie als bij de 4e dimensie.
De 4e dimensie
De 4e dimensie, het veld van collectieve gedachten, overtuigingen en projecties.
Het is bedoeld als een levende en interactieve zone die constant gevuld wordt door zuivere Goddelijke boodschappen, aanwijzingen en kennis die ons bewust maakt. 4D activeert onze gevoelens in 3D op een sterke manier. Helaas is 4d ondertussen een vuilnisvat geworden door traumatische (collectieve) gebeurtenissen en geprojecteerde meningen. Het is nodig dat wij een herstart maken, dat we bewust worden van onze ongekende mogelijkheden. Waar we ons op richten dat trekken we aan.
In 3D is bijna alles te verklaren maar 4D is de wereld van de kwantumtheorieën, onze scheppende vermogens, het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en krachten. Het verandert voortdurend door wat erop wordt geprojecteerd.
De 5e dimensie
De 5e dimensie is een lichtrijk dat zich concentreert rondom je hart. Deze trillingsfrequentie kan ervoor zorgen dat je je weer één voelt met alles wat leeft. Momenteel komt er veel licht binnen. We zijn nu de sprong aan het maken om ons bewustzijn steeds meer te verankeren in 5D.

Onze aardse atmosfeer wordt gebombardeerd door licht en kennis om ons te helpen: het ontwaken van de mensheid. 5D is een liefdevolle brug van licht waarlangs de wijsheid, kracht en kennis naar je toe kan stromen. Het hart chakra hoort bij de 5e dimensie.
De 6e dimensie
De
6e dimensie is het rijk van de geometrische vormen. Geometrische vormen zijn de basis gegevens van een 3D schepping. Alles komt hieruit voort. Het is ook het thuis van het menselijke lichaam (Ka).
Dit lichtlichaam bevat alle herinneringen aan andere werelden, inwijdingen, vermogens, kortom wie je werkelijk bent. Als je leert je hierop af te stemmen weet je wie je bent en bent geweest, ga je je vermogens weer herinneren omdat ze terug in je bewustzijn komen.
Ons lichaam is afgestemd op het 6D morfogenetisch veld dat de vorm intact houdt. Zonder dit veld zouden we er elke dag of zelfs elk uur anders uitzien naargelang onze stemming en gevoelens.
Het keel chakra hoort bij de 6e dimensie.
De 7e dimensie
De 7e dimensie is het rijk van kosmisch geluid dat op zijn beurt weer geometrische figuren voortbrengt.
De energetische stoelen komen uit de 7e dimensie, zij werken door de getal-licht-symboolcodes die in de stoelen aangebracht zijn in combinatie met de kristallen als "levend licht". Elke golf of frequentie heeft zijn eigen geluid. Vanuit 7D worden constant nieuwe programma's in het leven geroepen die ons helpen en helen., het is het communicatiesysteem in de Melkweg met alles wat is. Via geluid kun je onmiddelijk genezen, als een orgaan weer op de juiste toon trilt dan is het genezen.

Het 3e oog chakra hoort bij de 7e dimensie.
De 8e dimensie

De 8e dimensie is het rijk van de Goddelijke geest/licht. Deze wordt geleid door galactische federaties.
Wij kunnen direct contact maken met 8D door contact te maken met de grote centrale zon.
De zon leidt al je zuivere intenties.
De kruin chakra hoort bij de 8e dimensie.
De 9e dimensie
De 9e dimensie
 staat voor Samadhi: de gelukzaligheid die we in de lagere werelden kunnen ervaren.
Geopende Ka-kanalen, werkelijk Christusbewustzijn.
De 9e dimensie is de plaats waar je volledig leert te begrijpen wat het betekent dat je op aarde bent. Je leert de aarde te horen en te voelen in je eigen lichaam en wezen. Totale verbinding.

 

Zielsconflicten
 

In de Germaanse geneeskunde wordt de oorzaak van klachten en ziekte in verbinding gebracht met (Ziels)conflicten, maar wordt er (wanneer je je bewust bent van het conflict) verder geen oplossing geboden om het conflict op te lossen.

Daar brengt de energetische stoel verandering in!

Hiermee kunnen we moeiteloos tot de kern gaan voor de volgende zielsconflicten:

Zielsconflict 1

Bewuste inslag, shock, schuldgevoel, blijven piekeren, ik invloed (enkel ik kan het oplossen, te grote verantwoordelijkheid)

Zielsconflict 2

Onverwachte inslag, verrassend, niet verwacht, teleurstelling, moeilijk op te lossen door verkeerde gedachten/op verkeerde been staan. Belastende communicatie. Allergie.

Zielsconflict 3

Crisis, aanstootgevend, onrust, onacceptabel, verandering die je eigenlijk niet wilt, geldzaken, geen veiligheid gevoelens.

Zielsconflict 4

Geïsoleerd voelen, niet begrepen worden, alleen, het niet kunnen delen van onmacht- of pijnlijke gevoelens, geheimen.

Zielsconflict 5

Eigenwaarde, ik ben niet goed genoeg, vernedering ervaren door aanval, ik wordt beledigd, verliezen, onbekwaam, sociaal onbekwaam, onzeker voelen om iets nieuws in de wereld te zetten.

Zielsconflict 6

Stress in relatie, scheiding, verlies, gebrek aan diepgaand contact, moeite met loslaten.

Zielsconflict 7

Gemis liefde, ondersteuning. Ontbering conflict, ik mis wat maar weet niet wat.

Zielsconflict 8

Niet kunnen verwerken, niet kunnen loslaten, brok (verteringsprobleem), geen oplossing vinden, bestaansangst, bang voor alleen zijn.

Zielsconflict 9
Aanrakingsconflict, seksuele frustratie, contact angst, vluchten, weigeren.
Zielsconflict 10

Gronding, kunnen vergeven, kiezen tussen de weg van de wereld of pure liefde, kosmische zegen, mentale beperkingen doorbreken, wedergeboorte.
Zielsconflict 11

Oude angsten, angsten ontstaan door herhalingen en herinneringen, disbalans tussen hoofd en hart, demonische invloeden door projecties, waandenkbeelden.
Zielsconflict 12

Oerwijsheid, zuivere herinneringen, oorsprong, versnelde groei, 12 schakelstations in de ruggengraat vrijmaken.

Recensie Ervaring Energetische Stoel Sharana Zuid Limburg

Klik op de pijltjes naar links en rechts om meer opties te bekijken.

Behandelingen kunnen ook op locatie gegeven worden.

Dit is mogelijk indien de auto voor de deur geparkeerd kan worden.

De toeslag hiervoor bedraagt voor deze plaatsen 15 euro:

Benzenrade, Heerlen, Heerlerbaan, Heerlerheide, Heksenberg, Hoensbroek, Huls, Hulsberg, Imstenrade, Kathagen, Klimmen,
Kunrade, Mariarade, Mingersberg, Molenberg, Nuth, Parkstad, Ransdaal, Schaesberg, Schin op Geul, Swier, Terworm, Treebeek,
Trintelen, Ubachsberg, Valkenburg, Voerendaal, Vrank, Walem, Welten, Wijnandsrade en Winthagen.

De toeslag hiervoor bedraagt voor deze plaatsen 25 euro:
Aalbeek, Abdissenbosch, Baaks-Sweijer, Baneheide, Bleijerheide, Bocholtz, Brunssum, Chevremont, Eygelshoven, Eys, Gulpen, Heilust,
Kaalheide, Kaffeberg, Kerkrade, Landgraaf, Locht, Merkelbeek, Nijswiller, Oirsbeek, Rimburg, Rumpen, Scheulder, Schimmert, Schinnen, Schinveld,
​Sibbe, Simpelveld, Spaubeek, Thull, Wahlwiller, Waubach, Wijlre, Wittem en Zandberg.

Zijn er meerdere personen op dezelfde locatie aanwezig die behandeld worden dan wordt de toeslag slechts eenmaal berekend.

bottom of page